torstaina, joulukuuta 31, 2009

Ennustamisesta

Iltahartaus, Radio YLE1, 30.12.2009

Ennustaminen on vaikeaa, sanotaan. Erityisesti tulevaisuuden ennustaminen. Säätiedotuksia seuratessa tosin vaikuttaa siltä, että se on kuitenkin mahdollista. Tietokoneiden tehot ovat kasvaneet ja matemaattiset laskentakaavat saatu entistä virtaviivaisemmiksi. Myös tiedonhankintamenetelmät eli sääsatelliitit ja muut havaintolaitteet ovat kehittyneet. Siksi saamme säätieteilijöiltä jatkossa yhä luotettavampia ennusteita.

Futurologien eli tulevaisuudentutkijoiden tehtävänä on laatia ennusteita ihmiskunnan tulevaisuudesta. Mitä kauemmas tulevaisuuteen ennusteiden pitäisi ulottua, sitä hankalampaa se tietysti on. Ihmiskunnan tulevaisuuteen liittyy niin paljon enemmän tuntemattomia tai huonosti tunnettuja tekijöitä kuin säätilaan, että ennusteet ovat väistämättä melko ylimalkaisia. Menetelminä ovat olettamukset ja todennäköisyydet. Tulevaisuudentutkimus etsii merkkejä tulevasta katsomalla tarkasti menneisyyteen ja laatimalla sen perusteella ennusteita siitä, miten asiat todennäköisesti tulevat kehittymään.

Joistain kehityssuunnista vallitsee käsittääkseni melko suuri yksimielisyys. Maailman väestön kasvu jatkuu voimakkaana. Myös väestön keskimääräinen elinikä kasvaa, mikä on seurausta siitä, että tappavat taudit saadaan kuriin lääketieteen kehittymisen myötä. Ylipäänsä kaikki teknologia kehittyy edelleen huimaa vauhtia. Globalisaatio etenee eli ihmiset tulevat yhä tietoisemmiksi muista maista ja maanosista. Sen vastavoimina esiintyy paikallisia ääriliikkeitä ja terrorismia. Terrorismiakin isommalta haasteelta näyttää se, että maailman kasvava väestö kuluttaa entistä enemmän energiaa. Ennusteiden kannalta ilmastonmuutos on todella iso kysymysmerkki. Pystytäänkö ilmaston lämpeneminen saamaan kuriin sopimuksilla ja uudella teknologialla, vai ei?

Nämä koko ihmiskuntaa koskevat kehityssuunnat vaikuttavat jossain määrin meihin yksilöinä. Tai ainakin niiden pitäisi vaikuttaa. Oletko osa ongelmaa vai oletko osa ratkaisua? Annatko ostoskorissa tilaa omantunnon äänelle vai jatkatko itsekästä omaan napaan katsomista. Heprealainen psalminkirjoittaja kahden ja puolen vuosituhannen takaa antaa neuvoksi: ”Katsele nuhteetonta, tarkkaile rehellistä – rauhan miehellä on tulevaisuus!” Se on tietysti hyvin summittainen neuvo, mutta perustuu kokemukseen ja toimii hyvin. Jos tulevaisuus näyttää epämääräiseltä tai täysin hämärältä, kannattaa kulkea siihen suuntaan, missä rehelliset eli eettisesti ajattelevat ihmiset kulkevat.

Evankelista Luukas kertoo vanhasta miehestä nimeltään Simeon. Kerrotaan, että hän odotti Israelille luvattua lohdutusta. Aikaa oli kulunut, sorto oli jatkunut, valoa ei juuri näkynyt ja Simeon tiesi jo kohta kuolevansa. Silti hän jaksoi toivoa ja odottaa. Ja sitten eräänä päivänä, kun nuori äiti Maria tuli ja laski hänen syliinsä pienen lapsen, Simeon tiesi odotuksen loppuneen. ”Tämä lapsi on pantu koetukseksi”, hän sanoi Marialle. ”Hänet on pantu merkiksi, jota ei tunnusteta ja sinunkin sydämesi läpi on miekka käyvä.”

Mitä Simeon oikein näki? Ja mistä hän sai perusteet tälle ennustukselleen? Uskottavan ihmiskuntaa koskevan ennusteen perusteena pitää olla totuudenmukainen käsitys ihmisluonteesta. On tunnettava ihminen, jonka sisällä käy jatkuva kamppailu valon ja pimeyden, hyvän ja pahan, välittämisen ja itsekkyyden välillä. Ylioptimistinen usko ihmisen kykyyn nostaa itsensä itsekkyyden suosta on osoittautunut yhtä haitalliseksi kuin piittaamaton oman onnen tavoittelu. Ihmisessä on itsessään on koko maailma. Hän voi tuhota tai rakentaa. Sama ihminen osaa tappaa ja rakastaa. Juuri siksi ihmiskunta tarvitsee pelastajan. Olipa uskonnollinen vakaumuksesi mikä tahansa tai vaikka sitä ei olisi ollenkaan, me tarvitsemme yhteisen pelastajan. Mutta ei meille kelpaa minkälainen tahansa pelastaja. Emme tee mitään pelastajalla, jolla on suurin kansansuosio tai joka vastaa yleistä mielipidettä. Tarvitsemme pelastajan, joka kuljettaa mukanaan totuutta ihmisestä. Pelastajaa, jolla on avain ihmisen sydämeen. Hän on Jeesus Kristus. Hänet on pantu merkiksi, jota ei tunnusteta.

Jeesus Kristus, ihmisiä rakastava ikuisen Jumalan ikuinen Sana. Tee meistä sinun opetuslapsiasi armossa ja totuudessa, niin että maailma pelastuu. Aamen.

Ei kommentteja: